Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Tài liệu học sketchup bằng tiếng Việt

1 số tut dành cho người mới học. bằng tiếng việt.
gồm có 3 phần:
- sketchup cơ bản (dịch từ sách tây)
cái này rất chi tiết , 90 trang.
- tut về sand box
- tut làm animation và render
2 cái này mỗi cái 10 trang
http://www.4shared.com/file/76336301...hup_coban.html
http://www.4shared.com/file/81052193...BOX_TOOLS.html
http://www.4shared.com/file/81052287...on-render.html

và 2 đoạn phim,
- dùng follow me dựng con cờ vua
- 1 tut chi tiết dựng sketchup từ autocad 1 căn nhà nhỏ.
http://www.4shared.com/file/76494204...bai1part1.html
http://www.4shared.com/file/76524664...bai1part2.html
http://www.4shared.com/file/76494204...bai1part1.html
http://www.4shared.com/file/76524664...bai1part2.html
 
video tut dựng cầu thang xoắn
http://www.4shared.com/file/92414776...hangpart1.html
http://www.4shared.com/file/92418018...hangpart4.html
http://www.4shared.com/file/92418177...hangpart2.html
http://www.4shared.com/file/92433362...hangpart3.html
link rapidshare:
http://rapidshare.com/files/215957602/Photomatch2.pdf
http://rapidshare.com/files/21595865...ion-render.pdf
http://rapidshare.com/files/215961793/SANDBOX_TOOLS.pdf
http://rapidshare.com/files/21610140...chup_coban.pdf

1 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...